top of page

Dr Zaviša

Stomatolog specijalista
POZOVITE NAS +381 19 542 983

PROTETIKA

U ordinaciji trudimo se da, primenom mnogih savremenih metoda i tehnika, postignemo pravilnu rekonstrukciju odnosa zuba i vilica, kako bismo doprineli lepoti Vašeg osmeha.


Da bismo stekli bolji uvid u stanje zuba, za svakog pacijenta izrađujemo studijski model. U zavisnosti od stanja usta i zuba pacijenta, protetska terapija može podrazumevati izradu fiksnog, mobilnog ili, pak, kombinovanog rada.

 

Fiksne nadoknade

Na osnovu otiska, za svakog pacijenta za kog su indikovane fiksne nadoknade, izrađuje se voštani model („Wax up“) budućih nadoknada."Wax up" omogućava da sami unapred odredite izgled i željeni oblik Vaših zuba.


Sve danas dostupne tehnike su Vam na raspolaganju. U toku terapije, dok se izrađuju fiksne nadoknade, pacijenti mogu da se bave standardnim aktivnostima, zahvaljujući privremenim krunama. Privremene krune se izrađuju od visoko - estetskih kompozitnih materijala, kompozita sa keramičkim česticama, u periodu navikavanja ili vremenu predviđenom za oseointegraciju.


Ukoliko je došlo do veće destrukcije krunice zuba predviđenog za protetsko zbrinjavanje, izrađuje se nadogradnja, koja može biti od zlata (sve nadogradnje zuba radimo isključivo na legurama zlata tipa Midor - zlatara Celje), keramička ili kompozitna.

 

 

 

 

 

 

​Najbolji estetski efekat postiže se izradom keramičkih (bezmetalnih) nadoknada. Otišli smo korak dalje prateći svetske trendove estetske stomatologije i metalnu osnovu zamenili smo CAD-CAM (kompjuterski dizajnirani i kompjuterski proizvedeni) jezgrima i jezgrima od cirkonijum – porcelana i alumina - porcelana (Procera®). Zahvaljujući saradnji sa Procera laboratorijom u Švedskoj, možemo, minimalno-invazivnim tretmanom, uskladiti oblike i poziciju zuba izradom keramičkih i kompozitnih faseta („Veneer“).


Metalo - keramičke krune i mostovi najrasprostranjeniji su metod danas. Nudimo Vam dugotrajna rešenja visokih estetskih mogućnosti. Kod promena odnosa gingive sa tvrdim zubnim tkivima, preporučujemo izradu metalo - keramičkih kruna sa visokom separacijom i palatinalno postavljenom kragnom.

U slučaju da, u periodu odrastanja, dođe do gubitka jednog zuba, kao uslovno trajno rešenje, nudimo izradu adhezivnog mosta. Primenom adhezivne tehnike možemo izbeći brušenje susednih zuba kod postavke ovih nadoknada. Definitivno zbrinjavanje preporučuje se po završetku rasta.
 

Mobilne nadoknade

Izrada parcijalnih skeletiranih proteza - maksimalno redukovanih proteza. Izrada parcijalnih pločastih i totalnih proteza sa trodimenzionalnim Ivoclar zubima švajcarske proizvodnje od akrilatnih masa sa isključenom mogućnošću za nastanak alergije.


Kombinovane fiksno-mobilne nadoknade

Potreba nadoknade izgubljenih zuba ne podrazumeva samo ponovno uspostavljanje funkcije žvakanja i govora, već i narušene estetike. Stoga se u našoj ordinaciji izvode sve vrste protetskih radova kojima se rešavaju zdravstveni problemi pacjinata sa posebnim akcentom na estetiku. Protetske nadoknade su koncipirane tako da izgledaju što prirodnije, potpuno poštujuci njhovu funkcionalnost.

stad dental. dr zavisa. negotin. serbia.

bottom of page